Business Analytik / Špecialista HR IS

Digitalizujeme HR. Buďte súčasťou technologickej transformácie a spolupodieľajte sa na tvorbe novej podoby automatizovaného HR v T-Mobile a Slovak Telekome.

Našou víziou do roku 2025 je byť Smart&Easy HR. Chceme byť harmonizovaným HR oddelením, ktoré má štandardizované všetky HR dáta a systémy. Zároveň však chceme byť stále flexibilný, moderný a paperless.

Čomu sa budete venovať

Budete súčasťou HRIS tímu s federálnou pôsobnosťou (CZ a SK), kde sa zameriate hlavne na:

1.) Business Analýzu so zameraním na formuláciu a finalizáciu zadaní technického typu (výstupom je Blueprint, FS-Detail Design, funkčná špecifikácia) pre IT. 

Kľúčovo pôjde najmä o témy:

 • HR Paperless riešenia: Popis a špecifikácia automatizácie procesu HR document managementu. Generovanie šablón z HR Systému (SAP Success Factors), nastavenie workflow, el.popis a finálne uloženie do el. osobnej zložky- EOS
 • Súčasťou vašej práce bude taktiež implementácia nastavenia HR systému v spojitosti s transformáciou organizácie Agilného riadenia, vylepšenia v oblasti self-service,  org.managementu a personalistiky.

 

2.) Kľúčový užívateľ OrgChart. Práca na projekte s cieľom implementácie a budúcej podpory nového riešenia pre vizualizáciu a simuláciu organizačných štruktúr (Legal entity, Agilné štruktúry, KPI z pohľadu Org.managementu)

3.) Kľúčový užívateľ pre riešenia e-Daňovka. Zodpovednosť za rozvoj a chod federálneho riešenia. 

4.) Aktualizácia prevádzkovej dokumentácie a deliacej činnosti v súvislosti s prevádzkovaním SAP Success Factors modulu Employee central, reportingu vrátane riešení nadväzujúcich na ďalšie systémy 

5.) Riešenie ticketov z oblasti zmien a podpory prevádzky smerovaných na HR IS tím, sledovanie plnenia SLA 

 

Znamená to:

 • Analyzovať potreby HR tímu a aktívne navrhovať možnosti riešenia. 
 • Vytvárať funkčnú špecifikáciu, byť zodpovedný za Business Blueprint, jeho úplnosť, správnosť – používa sa ako podklad pre IT
 • Koordinovať a realizovat testovánie vo zverenej oblasti
 • Zodpovedať za plnenie SLA ticketov - HR ticketing
 • Org-Manager a e-Daňovka – kľúčový užívateľ. 
  • Vytváraním organizačných schém, nastavovať systémové pohľady na org.štruktúry aj.
  • Koordinovať implementáciu updatov príslušných riešení s IT a ext. dodávateľmi 
 • Viesť aktuálnu užívateľskú a kompletnú technickú dokumentáciu
 • Školiť kolegov z HR, ktorí v daných systémoch a aplikáciách pracujú,
 • Komunikovať s IT a dodávateľmi. Koordinovať ich pri riešeniach incidentov a zmien v rámci HR systémov.

Koho hľadáme

Potrebujeme kolegu/kolegyňu, ktorý kope za tím, má cit pre zákaznícku skúsenosť a vyzná sa v IT systémoch a má skúsenosť s HR procesmi a ich automatizáciou v komplexnej organizácií. 

 

K práci budete potrebovať

 • Skúsenosti 2+ rokov v oblasti Business Analýzy. Vyznať sa v IT systémoch a zároveň mať povedomie o tom, ako funguje HR. Byť schopný pretaviť predstavy HR do reálneho zadania pre IT.
 • Vysokoškolské vzdelanie technického alebo ekonomického smeru
 • Skúsenosť so systémami: SAP Success Factors employee central, SAP HCM alebo oblasťou Document managementu je výhodou
 • Čítať a písať dokumentáciu v angličtine (obstojne sa dorozumieť s centrálnym tímom), v prípade ak by to bolo nutné
 • Skúsenosť s prácou na projektoch komplexnejšieho rozsahu (ideálne v roly business analýzy)
 • Systémové, štruktúrované a analytické myslenie, vidieť súvislosti a následky potencionálnych variantov riešení
 • Dobré organizačné, prezentačne a komunikačné schopnosti smerované na orientáciu na zákazníka
 • Pokročilú znalosť MS Excel, Word, PowerPoint, Jira-ticketing systému a nástroje, techniky pre vizualizáciu procesov

Čo vám ponúkame:

 • ročná odmena vo výške 15% v závislosti od plnenia firemných cieľov
 • mobil podľa vášho výberu
 • neobmedzený zamestnanecký paušál
 • Telekom produkty za zvýhodnené ceny (Magio TV, internet, Deezer a ďalšie)
 • stravné v hodnote 4,50 €/deň
 • 4 dni voľna navyše (sick day)
 • širokú ponuku benefitov v oblasti zdravotnej starostlivosti (ProCare), športu (MultiSport) a kultúry
 • možnosť osobného a kariérneho rozvoja - prepracovaný  adaptačný, školiaci a vzdelávací systém (vlastné vzdelávacie centrum)
 • zľavy na služby a produkty našich partnerov
 • príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie.

 

Miesto výkonu práce

Bratislava, SK

Odbor

IT analytik

Správca informačného systému

Obchodný analytik

Pracovný pomer

Práca na plný úväzok

Mzda

1500 €/měsíc
Mzda sa odvíja od znalostí a skúseností kandidáta

Kontakt

Martina Lancmanová

martina.lancmanova@t-mobile.cz